Doanh nghiệp tại Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400102862 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thắng
Địa chỉ: , Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

UBND XÃ TÂN MỸ HUYỆN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400191446 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Mỹ - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÂN HIẾU HƯNG

Mã số thuế: 5400264091 - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Trọng
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Văn Bện, xóm Bùi, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN MỸ

Mã số thuế: 5400380242 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ A

Mã số thuế: 5400411532 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL 12, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 5400453973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Trường
Địa chỉ: Xóm Kho, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

BAN PHÁT TRIỂN XÃ TÂN MỸ

Mã số thuế: 5400469282 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MỸ B

Mã số thuế: 5400472408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Phương
Địa chỉ: Xóm Câu, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRUỜNG MẦM NON TÂN MỸ

Mã số thuế: 5400472782 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Mai Lan
Địa chỉ: Xóm Khao, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI T&T 159 LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400474973 - Đại diện pháp luật: Cao Mã Thăng
Địa chỉ: Khu Khụ Bụt, xóm Ngheo, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THANH NGUYÊN LẠC SƠN

Mã số thuế: 5400484259 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thanh
Địa chỉ: Xóm Khí, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DÙNG NƯỚC VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ TÂN MỸ

Mã số thuế: 5400486619 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chọn
Địa chỉ: Xóm Khao, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA HUY HB

Mã số thuế: 5400496656 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lượng
Địa chỉ: Xóm Kho, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN MỸ

Mã số thuế: 5400505170 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dựng
Địa chỉ: Tân Mỹ, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV BKG TÂN MỸ

Mã số thuế: 5400508358 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Xóm Bùi, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MINH HÀ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400516486 - Đại diện pháp luật: Lã Thị Giáp Dần
Địa chỉ: Xóm Bùi, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH FARM MINH HÀ

Mã số thuế: 5400517761 - Đại diện pháp luật: Lã Thị Giáp Dần
Địa chỉ: Xóm Bùi, Xã Tân Mỹ, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon