Doanh nghiệp tại Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KIM BÔI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400533964 - Đại diện pháp luật: Đặng Trung Kiên
Địa chỉ: Xóm Vành, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400533770 - Đại diện pháp luật: PHẠM TRUNG KIÊN
Địa chỉ: Xóm Vành, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400531396 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chiểm
Địa chỉ: Khu tái định cư Xóm Nhụn, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG LUÂN

Mã số thuế: 5400529823 - Đại diện pháp luật: Quách Tiểu Luân
Địa chỉ: Xóm Bợ, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ YÊN PHÚ HUYỆN LAC SƠN

Mã số thuế: 5400191848 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên phú - Huyện Lạc Sơn - Hòa Bình, Xã Yên phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5400354235 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm mới, Yên phú, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯƯỜNG TIỂU HỌC XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5400366174 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xómmới xã Yên Phú, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VINA HOÀNG MINH

Mã số thuế: 5400450595 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh
Địa chỉ: Xóm Đá Mới, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ANH KHOA

Mã số thuế: 5400463259 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lợi
Địa chỉ: Xóm Cọi, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI SƠN THUỶ

Mã số thuế: 5400463241 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Điệp
Địa chỉ: Xóm Cọi, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

BAN PHÁT TRIỂN XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5400469349 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Phú, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5400472045 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Xóm Cả, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CUNG ỨNG THỰC PHẨM SẠCH XÃ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5400499551 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh
Địa chỉ: xóm Đá Mới, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG TÂM ANH

Mã số thuế: 5400506329 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Lựm
Địa chỉ: xóm Húng, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN PHÚ

Mã số thuế: 5400514954 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng
Địa chỉ: Xóm Vành Rả, Xã Yên Phú, Huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon