Doanh nghiệp tại Thị Trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 999

Mã số thuế: 5400533001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Mạnh
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HÀ ANH LỘC

Mã số thuế: 5400531195 - Đại diện pháp luật: NGUYẾN ĐỨC ANH
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400528160 - Đại diện pháp luật: TẠ VĂN QUÝ
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT MINH

Mã số thuế: 5400519825 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cường
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG MBK KHÁNH LINH

Mã số thuế: 5400519938 - Đại diện pháp luật: Đinh Phúc Mạnh
Địa chỉ: Số 33, khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂNG LƯỢNG QUANG ĐĂNG

Mã số thuế: 5400520034 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Ngân
Địa chỉ: Số 86, khu 11, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV GIA MINH AUTO

Mã số thuế: 5400523966 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Tưởng
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN

Mã số thuế: 5400190403 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mã số thuế: 5400199526 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn chi nê - Huyện Lạc Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn chi nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

HTX VẬN TẢI BÌNH MINH

Mã số thuế: 5400206283 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Tuỳ
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400206607 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thương
Địa chỉ: Tiểu khu 11, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẮC HÀ

Mã số thuế: 5400227558 - Đại diện pháp luật: Hà Hải Bắc
Địa chỉ: Nhà ông Hà Hải Bắc, khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYẾT NAM

Mã số thuế: 5400227766 - Đại diện pháp luật: Đinh Trần Quyết
Địa chỉ: Khu 12, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 5400228174 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Thịnh
Địa chỉ: Nhà ông Trần Quang Thịnh, khu 10, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN LẠC THỦY

Mã số thuế: 5400233022 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Chi Nê, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI NAM

Mã số thuế: 5400157886 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Nam
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VIỆT TÂN

Mã số thuế: 5400240911 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dương
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN

Mã số thuế: 5400251166 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Cường
Địa chỉ: khu 10, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

TRẠM KINH DOANH XĂNG DẦU CỤM KHO23

Mã số thuế: 5400251857 - Đại diện pháp luật: Mạc Mạnh Chiến
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 5400255756 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thành
Địa chỉ: Nhà ông Lê Xuân Thành, Khu 2, Thị trấn Chi Nê, Huyện Lạc Thuỷ, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon