Doanh nghiệp tại Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG V-BROTHERS

Mã số thuế: 5400533241 - Đại diện pháp luật: Trần Nam Bắc
Địa chỉ: Thôn Om Trại, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÁI DƯƠNG HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400532897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hải
Địa chỉ: Thôn Đồng Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TMDV THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 5400530272 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngà
Địa chỉ: Thôn Quyền Thị, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC HUY TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400529767 - Đại diện pháp luật: Phan Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Xóm Thạch Quyền, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO DƯƠNG XANH

Mã số thuế: 5400529492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức
Địa chỉ: Xóm Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5400527047 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thoại
Địa chỉ: Thôn Văn Thái, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO DƯƠNG

Mã số thuế: 5400324978 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đồng bon, xã Cao dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÙNG VƯƠNG THỦ ĐÔ

Mã số thuế: 5400525498 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bách
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LTV

Mã số thuế: 5400525057 - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519529 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Long
Địa chỉ: Thôn Đồng Đăng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH TM VÀ SX THÉP PHÚC ANH

Mã số thuế: 5400523927 - Đại diện pháp luật: Lê Trọng Phúc
Địa chỉ: Cầu Đươn, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH ĐỨC

Mã số thuế: 5400519046 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Chín
Địa chỉ: Thông Đồng Phú, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGỌC THẢO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400260280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hiên
Địa chỉ: Thôn Đông đăng ( nhà ông Nguyễn Minh Sơn), Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI HỢP TIẾN

Mã số thuế: 0500581095 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đăng
Địa chỉ: Thôn Quèn Thị, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LƯƠNG SƠN

Mã số thuế: 5400277943 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phong
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 5400320557 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bảy
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP DẦU NHỚT VALINE

Mã số thuế: 5400321487 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Phương
Địa chỉ: Thôn Ngái Om, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN HÀ - HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400329768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hồng
Địa chỉ: Km 444 đường Hồ Chí Minh, thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ ĐỈNH

Mã số thuế: 5400365195 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Bảy
Địa chỉ: Mỏ đá số 5, thôn Om Trại, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THẠCH KIM HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400366833 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hà
Địa chỉ: Thôn Om Làng, Xã Cao Dương, Huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon