Doanh nghiệp tại Thị Trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRANG LÊ

Mã số thuế: 5400532375 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Trang
Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH DƯỢC THIÊN VƯƠNG

Mã số thuế: 5400531300 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Văn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN LINH THẢO THIÊN VƯƠNG

Mã số thuế: 5400531290 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Văn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LINH HẢI

Mã số thuế: 5400531036 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Long
Địa chỉ: Tổ dân phố Vãng, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MAI CHÂU

Mã số thuế: 5400529598 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Diệu
Địa chỉ: Số nhà 93, tiểu khu 3, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MTV ÁNH DƯƠNG MC

Mã số thuế: 5400529340 - Đại diện pháp luật: Vì Văn Tú
Địa chỉ: Số nhà 47, Tiểu khu 3, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH AVADA MAI CHÂU

Mã số thuế: 5400528516 - Đại diện pháp luật: BÙI THỊ THÚY HẰNG
Địa chỉ: Tiều khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI CHÂU

Mã số thuế: 5400528121 - Đại diện pháp luật: ĐẬU CÔNG TRƯƠNG
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH MAI CHÂU

Mã số thuế: 5400528114 - Đại diện pháp luật: HÀ MẠNH HÙNG
Địa chỉ: Tiểu khu 3, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI MC

Mã số thuế: 5400526734 - Đại diện pháp luật: TRẦN MINH THẮNG
Địa chỉ: Số nhà 08, tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 5400203155 - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Chung
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG 668

Mã số thuế: 5400232075 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Dũng
Địa chỉ: Số 39, tiểu khu 2, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT BẮC

Mã số thuế: 5400314955 - Đại diện pháp luật: Phùng Thế Vượng
Giám đốc công ty: Đỗ Thị Quê
Địa chỉ: Nhà ông Đỗ Văn Tài, tiểu khu 1, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XUÂN TRANG

Mã số thuế: 5400330026 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Phượng
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ - XÂY DỰNG NHẬT ANH

Mã số thuế: 5400215626 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyển
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VŨ ĐẠT

Mã số thuế: 5400316568 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dương
Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

VÌ THỊ CẦM

Mã số thuế: 5400342511 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Cấm
Giấy phép số: 25.C8.000999
Địa chỉ: Xóm Pom Coọng, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG VĨNH CHỐNG

Mã số thuế: 5400321818 - Đại diện pháp luật: Trương Vĩnh Chống
Địa chỉ: Số nhà 08, tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHOA THANH

Mã số thuế: 5400321825 - Đại diện pháp luật: Phạm Việt Khoa
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Việt Khoa, số 48, tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TH

Mã số thuế: 5400343360 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Mai Châu, Thị trấn Mai Châu, Huyện Mai Châu, Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon