Doanh nghiệp tại Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH NAM SƠN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400520997 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN NHƯ SƠN
Địa chỉ: Khu Mường Chiềng, Thị trấn Mãn Đức, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GIA MÔ

Mã số thuế: 5400321656 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Gia mô - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, xã Gia mô, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON GIA MÔ

Mã số thuế: 5400346178 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Quắn, Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ GIA MÔ

Mã số thuế: 5400346668 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Quắn, Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TƯỜNG TIỂU HỌC XÃ GIA MÔ

Mã số thuế: 5400346805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: XómĐừng, Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRẠI DU LỊCH LINH SƠN TRANG

Mã số thuế: 5400498357 - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Ly
Địa chỉ: Xóm Đừng, Xã Gia Mô, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XA NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400321744 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Ngổ Luông - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ ĐIỆN NĂNG XÃ NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400251159 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lợi
Địa chỉ: UBND Xã Ngổ Luông, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400345470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Luông Trên, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400345495 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Luông Trên, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNGTIỂU HỌC VÀ THCS NGỔ LUÔNG

Mã số thuế: 5400346749 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Luông dưới, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CAO LUÔNG

Mã số thuế: 5400517320 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Phúc
Địa chỉ: Luông Dưới, Xã Ngổ Luông, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND XÃ LỖ SƠN HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190523 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lỗ sơn - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã Lỗ sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400345921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đá, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400346481 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đá 2, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400346587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đá 2, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH LỖ SƠN

Mã số thuế: 5400493630 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hòa
Địa chỉ: Xóm Chiềng, Xã Lỗ Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

UBND XÃ NAM SƠN HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190668 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nam sơn - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã Nam sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON NAM SƠN

Mã số thuế: 5400346072 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Rồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NAM SƠN

Mã số thuế: 5400346361 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dồ, Xã Nam Sơn, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Xem thêm
Administratoricon