Doanh nghiệp tại Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN PHÚ MỸ VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400532583 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thọ
Địa chỉ: Km 109 quốc lộ 6, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MƯỜNG BI

Mã số thuế: 5400532417 - Đại diện pháp luật: BÙI VĂN TUẤN
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LAM SƠN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400530025 - Đại diện pháp luật: Lê Việt Anh
Địa chỉ: Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI T&T HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400528523 - Đại diện pháp luật: TRẦN ĐỨC TÙNG
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

NGUYỄN VĂN LÝ (TTTH VÀ DV TRI THỨC TRẺ)

Mã số thuế: 5400326460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Giấy phép số: 25.G.00868
Địa chỉ: khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 5400326301 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Đạt
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THÍCH

Mã số thuế: 5400313969 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM BÌNH

Mã số thuế: 5400267800 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Cử
Giấy phép số: 25.02.000507
Địa chỉ: Khu 6 ( Nhà Bà Nguyễn Thị Thuỷ ), Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG TRUNG

Mã số thuế: 5400208202 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Trung
Giấy phép số: 25.02.000096
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG THÁI

Mã số thuế: 5400274572 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Thành
Giám đốc công ty: Phạm Văn Thuật
Địa chỉ: (Nhà bà Trần Thị Thu Trang) Tiểu khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY DŨNG

Mã số thuế: 5400332062 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI - XÂY DỰNG CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 5400316367 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Thắng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 5400284605 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hiệp
Địa chỉ: Số nhà 85, khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5400231427 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Oanh
Giấy phép số: 25.07.G.00018
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG DŨNG

Mã số thuế: 5400317106 - Đại diện pháp luật: Lương Thuý Đài
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN VẠN HOA

Mã số thuế: 5400340602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huân
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ANH NINH

Mã số thuế: 5400292726 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoành
Giấy phép số: 1
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SINH PHÚC

Mã số thuế: 5400343427 - Đại diện pháp luật: Ngô Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 5400320155 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mơ
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Mơ, Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 5400264020 - Đại diện pháp luật: Đào Song Hỷ
Địa chỉ: Nhà ông Đào Song Hỷ, Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm
Administratoricon