Doanh nghiệp tại Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

NGUYỄN VĂN LÝ (TTTH VÀ DV TRI THỨC TRẺ)

Mã số thuế: 5400326460 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lý
Giấy phép số: 25.G.00868
Địa chỉ: khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 5400326301 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Đạt
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THÍCH

Mã số thuế: 5400313969 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hưng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NAM BÌNH

Mã số thuế: 5400267800 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Cử
Giấy phép số: 25.02.000507
Địa chỉ: Khu 6 ( Nhà Bà Nguyễn Thị Thuỷ ), Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUANG TRUNG

Mã số thuế: 5400208202 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Trung
Giấy phép số: 25.02.000096
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HOÀNG THÁI

Mã số thuế: 5400274572 - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Thành
Giám đốc công ty: Phạm Văn Thuật
Địa chỉ: (Nhà bà Trần Thị Thu Trang) Tiểu khu 2, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUY DŨNG

Mã số thuế: 5400332062 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Dũng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI - XÂY DỰNG CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 5400316367 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Thắng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 5400284605 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hiệp
Địa chỉ: Số nhà 85, khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

HTX TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5400231427 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Oanh
Giấy phép số: 25.07.G.00018
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG DŨNG

Mã số thuế: 5400317106 - Đại diện pháp luật: Lương Thuý Đài
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN VẠN HOA

Mã số thuế: 5400340602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huân
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ANH NINH

Mã số thuế: 5400292726 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoành
Giấy phép số: 1
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SINH PHÚC

Mã số thuế: 5400343427 - Đại diện pháp luật: Ngô Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 5400320155 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mơ
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Mơ, Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 5400264020 - Đại diện pháp luật: Đào Song Hỷ
Địa chỉ: Nhà ông Đào Song Hỷ, Khu 6, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5400192513 - Đại diện pháp luật: Đào Minh Tiến
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5400192506 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thịnh
Giám đốc công ty: Phạm Văn Thuật
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VINASAN

Mã số thuế: 5400192270 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hòa
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

HTX SẢN XUẤT KINH DOANH VLXD ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400179713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Giấy phép số: 25.G.00037
Địa chỉ: Khu 1nhà ông Vũ Đức Thành, Thị trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon