Doanh nghiệp tại Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ PHÚ CƯỜNG HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190442 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Cường - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5400265786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Chiến, phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA KHA

Mã số thuế: 5400340666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ba
Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5400345424 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5400345505 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5400347277 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HUY HUYỀN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400477766 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Yến
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Yến, phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HƯƠNG TRÀ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400483128 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thành
Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN ĐÌNH ANH

Mã số thuế: 5400483424 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Anh
Địa chỉ: Nhà ông Trần Đình Anh, phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH HẢI QUYNH

Mã số thuế: 5400483946 - Đại diện pháp luật: Bùi Hải Quynh
Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU HOÀNG TUYÊN

Mã số thuế: 5400486369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuyên
Địa chỉ: Xóm Bái, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ ÁNH SÁNG NIỀM TIN NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Mã số thuế: 5400489546 - Đại diện pháp luật: Bùi Huy Hoàng
Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ CƯỜNG VINH

Mã số thuế: 5400499294 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Oanh
Địa chỉ: Phố Lâm Lưu, Xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon