Doanh nghiệp tại Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUYẾT CHIẾN

Mã số thuế: 5400321663 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã quyết Chiến - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON XÃ QUYẾT CHIẾN

Mã số thuế: 5400346812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ QUYẾT CHIẾN

Mã số thuế: 5400346883 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN MIỀN BẮC

Mã số thuế: 5400357042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Xóm Hưng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN TÂY BẮC

Mã số thuế: 5400424468 - Đại diện pháp luật: Đinh Trường Sự
Địa chỉ: Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THUNG LŨNG MÂY

Mã số thuế: 5400482212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Dũng
Địa chỉ: Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TÒAN QUYẾT CHIẾN

Mã số thuế: 5400482244 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Quyết
Địa chỉ: Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THUNG LŨNG XANH

Mã số thuế: 5400514489 - Đại diện pháp luật: Đinh Công Khánh
Địa chỉ: Xóm Biệng, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon