Doanh nghiệp tại Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ TUÂN LỘ HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400190611 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tuân Lộ - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON TUÂN LỘ

Mã số thuế: 5400346065 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hông, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ TUÂN LỘ

Mã số thuế: 5400346523 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Cò, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TUÂN LỘ

Mã số thuế: 5400346795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hông, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400473112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM MỪNG

Mã số thuế: 5400482389 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tâm
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THỰC PHẨM VIỆT THÁI

Mã số thuế: 5400497730 - Đại diện pháp luật: Đặng Khương Duy
Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ XUYÊN Á, HUYỆN TÂN LẠC

Mã số thuế: 5400513559 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Xuyên
Địa chỉ: Xóm Bận Dọi, Xã Tuân Lộ, Huyện Tân Lạc, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon