Doanh nghiệp tại Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG BÙI

Mã số thuế: 5400520122 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Nam Thái, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 2-9 HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400163463 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Châu
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192721 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192753 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN HÀNG TRẠM HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192792 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ

Mã số thuế: 5400192915 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hàng trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn Hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NAM NINH

Mã số thuế: 5400205593 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Đoài
Địa chỉ: khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN THỦY

Mã số thuế: 5400223345 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Chương
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 5400227004 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Dịnh
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400233696 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400256340 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Khu 12, ( nhà ông Đinh Văn Thành), Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HTX VẬN TẢI HÀNG HOÁ - DU LỊCH YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400257792 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Kiểm
Địa chỉ: Khu 11, ( nhà ông Đinh trọng Kiểm), Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY TIẾN

Mã số thuế: 5400316399 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400321945 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, Thị TrấnHàng Trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400321938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hàng Trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400322018 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hàng Trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH VŨ GIA HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH Y TẾ GIÁO DỤC NHẤT TÂM

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA BÌNH XANH

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH ĐỨC THÚY HB

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH LONG BÌNH ELECTRONICS

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH AN

CÔNG TY TNHH MÁY ÉP KÍNH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NEW STAR HÒA BÌNH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẢO SƠN HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG TÙNG

QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH HÒA BÌNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG BÙI LÊ

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG CHÂM HB

CÔNG TY TNHH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG PHÚC KHANG

TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG KIÊN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG DŨNG 66

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BẢN DAO XÃ THỐNG NHẤT

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU RTC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT ĐÀ BẮC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐÀ BẮC

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT ĐÀ BẮC

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÀ BẮC

CÔNG TY TNHH NGÁT TÌNH

Administratoricon