Doanh nghiệp tại Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN S LIFE

Mã số thuế: 5400521447 - Đại diện pháp luật: ĐINH QUANG ĐOÀN
Địa chỉ: Xóm Tân Thịnh, Xã Yên Trị, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG BÙI

Mã số thuế: 5400520122 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Nam Thái, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 2-9 HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400163463 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Châu
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192721 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG AN HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192753 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

UBND THỊ TRẤN HÀNG TRẠM HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192792 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hàng trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ

Mã số thuế: 5400192915 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Hàng trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn Hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ NAM NINH

Mã số thuế: 5400205593 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Đoài
Địa chỉ: khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM YÊN THỦY

Mã số thuế: 5400223345 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Chương
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 5400227004 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Dịnh
Địa chỉ: Khu 11, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400233696 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn hàng trạm - Huyện Yên Thuỷ - Hòa Bình, Thị trấn hàng trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400256340 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Dũng
Địa chỉ: Khu 12, ( nhà ông Đinh Văn Thành), Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HTX VẬN TẢI HÀNG HOÁ - DU LỊCH YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400257792 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Kiểm
Địa chỉ: Khu 11, ( nhà ông Đinh trọng Kiểm), Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DUY TIẾN

Mã số thuế: 5400316399 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400321945 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, Thị TrấnHàng Trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400321938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Hàng Trạm, Thị trấn Hàng Trạm, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Xem thêm
Administratoricon