Doanh nghiệp tại Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HƯNG ÁNH PHÁT

Mã số thuế: 5400530466 - Đại diện pháp luật: Ngô Đăng Hưng
Địa chỉ: Xóm Đầm Bai, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5400526124 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Huynh
Địa chỉ: Xóm Đồng Lạc, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DŨNG BÙI

Mã số thuế: 5400520122 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Nam Thái, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ ĐOÀN KẾT HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192880 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đoàn kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÝ YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5400343762 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyên
Địa chỉ: Xóm Cửa Luỹ, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN XÃ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400345417 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Niên
Địa chỉ: UBND xã Đoàn Kết, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 5400355084 - Đại diện pháp luật: Bùi Tuấn Lâm
Địa chỉ: Xóm Đồng Bai, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400362980 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Đồng Bai, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400363286 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400464982 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hiền
Địa chỉ: Xóm Đồng Bai, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400476667 - Đại diện pháp luật: Bùi Mai Thanh
Địa chỉ: Xóm Đầm, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400482043 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuấn
Địa chỉ: Xóm Cửa Lũy, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 5400504089 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hoàng
Địa chỉ: Xóm Phủ Vệ, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VIỆT NHẬT HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400514640 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Sơn
Địa chỉ: Xóm Thanh Bình, Xã Đoàn Kết, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon