Doanh nghiệp tại Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thủy, Tỉnh Hòa Bình

UBND XÃ HỮU LỢI HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400192859 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hữu lợi, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG THCS XÃ HỮU LỢI HUYỆN YÊN THUỶ

Mã số thuế: 5400322265 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hữu Lợi, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỮU LỢI

Mã số thuế: 5400461540 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lệ Diễm
Địa chỉ: Xóm Dấp, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀ PHÁT HỮU LỢI HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400461766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Vận
Địa chỉ: Xóm Cương, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG MẦM NON HỮU LỢI

Mã số thuế: 5400473345 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Dấp, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HỢP THÀNH

Mã số thuế: 5400478625 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Phượng
Địa chỉ: Xóm Đôi, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HỮU LỢI

Mã số thuế: 5400484925 - Đại diện pháp luật: Trường Tiểu Học Và Trung Học C
Địa chỉ: Xóm Dấp, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400491016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Long
Địa chỉ: Xóm Đôi, Xã Hữu Lợi, Huyện Yên Thuỷ, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon