Doanh nghiệp tại Xã Thái Thịnh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

LIÊN DOANH CẢNG BÍCH HẠ

Mã số thuế: 5400104154 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái thịnh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình, Xã Thái thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

UBND XÃ THÁI THỊNH THÀNH PHỐ HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400193161 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thái thịnh - Thành phố Hoà Bình - Hòa Bình, Xã Thái thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CHUYÊN CHỞ HÀNH KHÁCH, DỊCH VỤ, DU LỊCH THÁI THỊNH

Mã số thuế: 5400234019 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mạnh
Địa chỉ: Cảng Bích hạ, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH SƠN

Mã số thuế: 5400270183 - Đại diện pháp luật: Lương Bội Tân
Địa chỉ: Nhà ông Lương Bội Tân, xóm tiểu khu 10, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGỌC HÀ

Mã số thuế: 5400301378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ngọc
Địa chỉ: Tiểu khu 10 (Cảng Bích Hạ), Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANG HIỀN SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400410867 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sang
Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Sang, tiểu khu 10, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THÁI THỊNH

Mã số thuế: 5400443171 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Đường âu cơ, xóm TK10, xã Thái Thịnh, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - THỦY SẢN THÁI THỊNH

Mã số thuế: 5400473521 - Đại diện pháp luật: Trịnh Bá Mạnh
Địa chỉ: Xóm Tháu, xã Thái Thịnh, thành Phố Hòa Bình, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VEN HỒ

Mã số thuế: 5400479266 - Đại diện pháp luật: Bùi Thi Luyến
Địa chỉ: Xóm Tháu, xã Thái Thịnh, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

HỢP TÁC XÃ CÁ LÒNG HỒ SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5400514898 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng
Địa chỉ: Xóm Vôi, Xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Hòa Bình

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon