Doanh nghiệp tại Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TỐNG TRÂN

Mã số thuế: 0900166343 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tống trân, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TỐNG TRÂN

Mã số thuế: 0900191501 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tống trân, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HTX DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỐNG TRÂN

Mã số thuế: 0900246253 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tống Trân, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG AN THỊNH

Mã số thuế: 0900253268 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Năm
Địa chỉ: Thôn An Cầu, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 0900285365 - Đại diện pháp luật: Đặng Trọng Lực
Địa chỉ: Thôn Võng Phan, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỐNG TRÂN

Mã số thuế: 0900309425 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: An Cầu, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP TỐNG TRÂN

Mã số thuế: 0900415945 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Võng Phan, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MAY MẶC BÌNH MINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900797500 - Đại diện pháp luật: Mai Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn An Cầu, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

TRƯỜNG MẦM NON TỐNG TRÂN

Mã số thuế: 0900882900 - Đại diện pháp luật: Ninh Thị Anh
Địa chỉ: thôn An Cầu, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHẢI AN

Mã số thuế: 0900913122 - Đại diện pháp luật: Trần Quang Nhật
Địa chỉ: Thôn Võng Phan, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CUNG ỨNG RAU QUẢ VÀ CÂY DƯỢC LIỆU AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0901014495 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Phương
Địa chỉ: Thôn An Cầu, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP VÕNG PHAN

Mã số thuế: 0901029935 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đản
Địa chỉ: Võng Phan, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ KOYA PHARMA

Mã số thuế: 0901031451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huấn
Địa chỉ: Thôn Võng Phan, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ DUY SÁNG

Mã số thuế: 0901062668 - Đại diện pháp luật: Hà Duy Sáng
Địa chỉ: Thôn Trà Dương, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0901072747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Viển
Địa chỉ: Thôn Trà Dương, Xã Tống Trân, Huyện Phù Cừ, Hưng Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon