Doanh nghiệp tại Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH QUYỀN LINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901122814 - Đại diện pháp luật: Ưng Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901120817 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHÁT HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901120172 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thắm
Địa chỉ: Đội 4, Thôn Tân Khai, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU PHƯƠNG BẮC

Mã số thuế: 0901113739 - Đại diện pháp luật: Trần Ích Phương
Địa chỉ: Đội 3, thôn Tân Khai, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN 686 THẢO SƠN

Mã số thuế: 0901105287 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN HOÀNG BẢO NGỌC

Mã số thuế: 0901102705 - Đại diện pháp luật: Đào Đình Luật
Địa chỉ: Đội 2, Thôn Toàn Tiến, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 0901102832 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Khải
Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH MAY MẶC QUANG VINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901103152 - Đại diện pháp luật: Ninh Văn Vững
Địa chỉ: Đội 5, thôn Tân Khai, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0901102053 - Đại diện pháp luật: Ninh Thị Hiếu
Địa chỉ: Đội 8, Thôn Diệt Pháp, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN ĐẠI PHONG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901094684 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Diệt Pháp, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI XUẤT NHẬP KHẨU HÀ AN

Mã số thuế: 0901084982 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Quyên
Địa chỉ: Đội 9, thôn Diệt Pháp, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 0900195351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tiến
Địa chỉ: Thôn Tân Khai, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

HTX SỬA CHỮA HOÁN CẢI ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUỶ

Mã số thuế: 0900221749 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Nam
Địa chỉ: Bến mới , xã Thiện Phiến, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

UBND XÃ THIỆN PHIẾN

Mã số thuế: 0900221918 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thiện Phiến - Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900272140 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Hòa
Địa chỉ: Thôn Tân Khai, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯNG GIANG

Mã số thuế: 0900274701 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thuật
Địa chỉ: Thôn Diệt Pháp, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐAY HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 0900276603 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyền
Địa chỉ: Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THIỆN PHIẾN

Mã số thuế: 0900308319 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thiện Phiến - Huyện Tiên Lữ - Hưng Yên, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900405256 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Bến xe Triều Dương, Thôn Lam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HẢI NAM

Mã số thuế: 0900569127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân
Địa chỉ: Cửa hàng xăng dầu Hải Nam, thôn Nam Sơn, Xã Thiện Phiến, Huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon