Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH PHÚ

Mã số thuế: 1702024701 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Huỳnh Tố, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HUỲNH TỐ

Mã số thuế: 1702033470 - Đại diện pháp luật: Danh Hoài Hận
Giấy phép số: 560707000036
Địa chỉ: 500C Huỳnh Tố, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ VĨNH PHÚ - HUYỆN GIỒNG RIỀNG

Mã số thuế: 1700490351 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh phước, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DANH THỢI

Mã số thuế: 1702069413 - Đại diện pháp luật: Danh Nhung
Giấy phép số: 560707000046
Địa chỉ: 451A Danh Thợi, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 1702157444 - Đại diện pháp luật: Danh Bình
Giấy phép số: 560707000078
Địa chỉ: 348A Danh Thợi, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG NHẬT NAM

Mã số thuế: 1702179857 - Đại diện pháp luật: Danh Sóc Oanh
Địa chỉ: Số 495, ấp Lương Thực, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN VĨNH PHÚ

Mã số thuế: 1702184173 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đựng
Giấy phép số: 560701000003
Địa chỉ: 13 Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon