Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG QUÝ THÀNH

Mã số thuế: 1702226666 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết Rẩm
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Thiên Tuế, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 1702231698 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Tâm
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH KHANG ANH NAM DU

Mã số thuế: 1702128141 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khanh
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Củ Tron, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 1702211966 - Đại diện pháp luật: PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bãi Nhà, Xã Lại Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN ĐƯỜNG NAM DU

Mã số thuế: 1702225292 - Đại diện pháp luật: Từ Xuân Pha
Địa chỉ: Tổ 7, ấp An Cư, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI QUÝ THỊNH

Mã số thuế: 1702226673 - Đại diện pháp luật: Hồng Huy Vũ
Địa chỉ: Số 232 tổ 8, ấp An Phú, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÁ BIA

Mã số thuế: 1702218898 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Số 156, ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THIÊN VIỆT

Mã số thuế: 1702209734 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghĩa
Địa chỉ: Tổ 8, ấp An Cư, Xã An Sơn, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHÚ HÀ NAM

Mã số thuế: 1702204662 - Đại diện pháp luật: Trần Công Lơ Em
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Bãi Ngự, Xã Nam Du, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700256993 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 1700257669 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1 xã HònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mã số thuế: 1700257468 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1xã HònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700257203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp2xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700258172 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

CÔNG AN HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700257933 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1 xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700258704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

BAN TÀI CHÍNH XÃ HÒN TRE

Mã số thuế: 1700259320 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp2 - xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700258535 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN DUY

Mã số thuế: 1700396253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thậm
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

BAN ĐIỀU HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700403486 - Đại diện pháp luật: Hứa Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 287, ấp II, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon