Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÁ BIA

Mã số thuế: 1702218898 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Số 156, ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Tỉnh Kiên Giang

PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700256993 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 1700257669 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1 xã HònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mã số thuế: 1700257468 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1xã HònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700257203 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp2xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700258172 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

CÔNG AN HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700257933 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1 xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700258704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp1xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

BAN TÀI CHÍNH XÃ HÒN TRE

Mã số thuế: 1700259320 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp2 - xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700258535 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1xãHònTre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN DUY

Mã số thuế: 1700396253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thậm
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

BAN ĐIỀU HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700403486 - Đại diện pháp luật: Hứa Anh Tuấn
Địa chỉ: Số 287, ấp II, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH TẤN

Mã số thuế: 1700172013 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Chuối
Địa chỉ: Số 439, tổ 10, ấp 2, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700570310 - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Hùng
Địa chỉ: ấp I - xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 1700570293 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hồng
Địa chỉ: ấp 1 - xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

BAN QUẢN LÝ BẾN TÀU KHÁCH HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700591335 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoài
Địa chỉ: ấp I xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 1700794303 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700794335 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

PHÒNG THỐNG KÊ KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700794328 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700794416 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp I, xã Hòn Tre, Xã Hòn Tre, Huyện Kiên Hải, Kiên Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon