Doanh nghiệp tại Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN GIA HÂN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702204750 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 09 ấp Chí Thành, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THANH NGUYÊN

Mã số thuế: 1702203877 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Văn Luyện
Địa chỉ: Số 382/1, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂN HỘI

Mã số thuế: 1700006383 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Tuyết Nhung
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN HẠNH

Mã số thuế: 1700389753 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Số 26, tổ 7, ấp Bình Thành, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ NGUYỄN DŨNG

Mã số thuế: 1700445246 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Số 364, tổ 3, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

UBND XÃ TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1700448127 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Phú, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÂY DƯƠNG

Mã số thuế: 1700461953 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1700518536 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thành - Huyện Tân Hiệp - Kiên Giang, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUÝ TÀI

Mã số thuế: 1700016367 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Số 224, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ÚT CHĂNG

Mã số thuế: 1700589262 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Út
Địa chỉ: Tổ 2, ấp Chí Thành, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN THÀNH

Mã số thuế: 1701712092 - Đại diện pháp luật: Phạm Thúy Hồng
Địa chỉ: ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DUY THUẬN

Mã số thuế: 1701885169 - Đại diện pháp luật: Âu Duy Thuận
Địa chỉ: Số 246, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH THẬN

Mã số thuế: 1701953066 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thận
Địa chỉ: Số 156, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM LÝ TRÌNH

Mã số thuế: 1702021700 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Thư
Địa chỉ: Số 359, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT SÁU CHÍN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702067543 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nhan
Địa chỉ: Số 259, tổ 5, ấp Tân Tiến, Xã Tân Thành, Huyện Tân Hiệp, Kiên Giang

Xem thêm
Administratoricon