Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

DNTN TUẤN TRINH ẢNH

Mã số thuế: 1702224524 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ảnh
Địa chỉ: Tổ 15, Ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang

UBND XÃ VĨNH BÌNH NAM

Mã số thuế: 1700260982 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấpBời LờiA, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

NHÀ MÁY XAY LÚA NGỌC TÀI

Mã số thuế: 1700000254 - Đại diện pháp luật: 370264192
Địa chỉ: Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH KHIÊM

Mã số thuế: 1700177646 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Be
Địa chỉ: Số 13, tổ 1, ấp Tân Phong, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DNTN NGUYỄN VĂN XÊ

Mã số thuế: 1700359639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xê
Địa chỉ: Tổ 4 ấp Bình Minh, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DNTN LẠI QUỐC TOÀN

Mã số thuế: 1700544864 - Đại diện pháp luật: Lại Quốc Toàn
Địa chỉ: Tổ 8 - ấp Cái Nứa, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÚT CHIẾN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1700555658 - Đại diện pháp luật: Trần Sấm Anh
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

TRƯỜNG TH & THCS VĨNH BÌNH NAM

Mã số thuế: 1700799333 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Thuỷ
Địa chỉ: ấp Bình Phong, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH NAM 1

Mã số thuế: 1700799358 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bờ Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH NAM 4

Mã số thuế: 1700799439 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

TRƯỜNG THCS BÌNH MINH

Mã số thuế: 1700799453 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bờ Lời B, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO VĨNH BÌNH NAM

Mã số thuế: 1700799728 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấo Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH BÌNH NAM 3

Mã số thuế: 1700800243 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bình Phong, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH

Mã số thuế: 1700800282 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Cái Nứa, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ KHUNG

Mã số thuế: 1701558316 - Đại diện pháp luật: Ngô Khung
Địa chỉ: Số 24, tổ 1, ấp Hòa Thành, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM HIỀN THẾ

Mã số thuế: 1701944939 - Đại diện pháp luật: Phạm Quyết Thắng
Địa chỉ: Số 473, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU LÊ HUỲNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 1702018987 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phương
Địa chỉ: Số 151A, tổ 1, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DIỄM PHƯỢNG VĨNH BÌNH NAM

Mã số thuế: 1702037524 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Số 474, tổ 16, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VY TRANG KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702039401 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diễm
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN TRINH VĨNH BÌNH NAM

Mã số thuế: 1702084034 - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Tuấn
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Bời Lời A, Xã Vĩnh Bình Nam, Huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon