Doanh nghiệp tại Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS TIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700764450 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Biên
Địa chỉ: Xã Tiên Hải, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TIÊN HẢI

Mã số thuế: 1700764394 - Đại diện pháp luật: Phan Hồng Phúc
Địa chỉ: ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

BAN ĐIỀU HÀNH NHÀ MÁY ĐIỆN XÃ TIÊN HẢI

Mã số thuế: 1701886927 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tấn
Địa chỉ: ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ TUYẾT MAI

Mã số thuế: 1701951206 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN LỘC HÀ TIÊN

Mã số thuế: 1701971763 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bé
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HUỲNH THIỆN ĐỨC

Mã số thuế: 1702070320 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thiện Đức
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC NHỚ

Mã số thuế: 1702130241 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Nhớ
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG THIÊN TÚ

Mã số thuế: 1702136483 - Đại diện pháp luật: Hồng Ngọc Thanh Tú
Địa chỉ: ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI DU LỊCH MINH NGA TIÊN HẢI

Mã số thuế: 1702170188 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Tấn
Địa chỉ: Thửa đất 48,99, tờ bản đồ TH-01, ấp Hòn Tre, Xã Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Kiên Giang

Xem thêm
Administratoricon