Doanh nghiệp tại Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG TÂM ĐT

Mã số thuế: 6101277577 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN ANH TUẤN
Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, Thị Trấn Đắk Tô, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV SONG NGÂN SOLAR

Mã số thuế: 6101277288 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thạch
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV THỊNH HOÀNG SOLAR

Mã số thuế: 6101277270 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐĂK TÔ

Mã số thuế: 6101277263 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Nhi
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠT ANH DUNG

Mã số thuế: 6100237211 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh Khoa
Địa chỉ: Thôn Đăk Rao Lớn, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PÔ KÔ

Mã số thuế: 6100636216 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn KonTuPeng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PÔ KÔ

Mã số thuế: 6100946271 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tu Peng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PÔ KÔ

Mã số thuế: 6100951024 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tu Pêng, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON PÔ KÔ

Mã số thuế: 6100965323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU PÔ KÔ

Mã số thuế: 6101256908 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Kon Tu Dốp, Xã Pô Kô, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO SU ĐẮK TÔ

Mã số thuế: 3600472384 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Trinh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY ANH

Mã số thuế: 6100200691 - Đại diện pháp luật: Khiếu Đình Cấp
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CHÍNH

Mã số thuế: 6100220257 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Chính
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

HỢP TÁC XÃ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ DỊCH VỤ ANH KHÔI

Mã số thuế: 6100268989 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Ngân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ VĂN TÁM

Mã số thuế: 6100946289 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN TIẾN ĐĂK TÔ

Mã số thuế: 6100962611 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Tâm
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

Mã số thuế: 6101072989 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

Mã số thuế: 6101091653 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6101164573 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN TƯỜNG VŨ

Mã số thuế: 6101173271 - Đại diện pháp luật: Trần Tường Vũ
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Diên Bình, Huyện Đắk Tô, Kon Tum

Xem thêm
Administratoricon