Doanh nghiệp tại Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

DNTN MẠNH HÙNG MĂNG ĐEN

Mã số thuế: 6101277055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Mạc Đỉnh Chi, TDP4, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DỊCH VỤ BẾN DU THUYỀN T&T MĂNG ĐEN

Mã số thuế: 6101272850 - Đại diện pháp luật: Võ Sỹ Nguyên
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Thị trấn Măng Đen, Huyện Kon Plông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KONPLONG

Mã số thuế: 6100138644 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bắc
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ

Mã số thuế: 5900336410 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Nhật
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON PLÔNG

Mã số thuế: 6100223434 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đăk Long - Huyện Kon Plông - Kon Tum, Xã Đăk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 6100223402 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đăk long - Huyện Kon Plông - Kon Tum, Xã Đăk long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG AN HUYỆN KON PLÔNG

Mã số thuế: 6100223459 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đăk Long - Huyện Kon Plông - Kon Tum, Xã Đăk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN MĂNG ĐEN

Mã số thuế: 6100239459 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH TRƯỜNG

Mã số thuế: 6100243487 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Điện
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KHÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6100255179 - Đại diện pháp luật: Phạm Khắc Khu
Địa chỉ: Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THIÊN TÂN

Mã số thuế: 6100259920 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Lập
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÁNH TÀI

Mã số thuế: 6100261937 - Đại diện pháp luật: Trần Cảnh Toàn
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN 16 THÁNG 3

Mã số thuế: 6100271205 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Trình
Địa chỉ: Lô 45, QL24, Khu TTTMNhà phố mật độ cao, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 6100291321 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Hiện
Địa chỉ: Măng Đen - Đăk Long - Kon Plông, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 6100424765 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đăk Long - Huyện Kon Plông - Kon Tum, Xã Đăk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

PHÒNG Y TẾ HUYỆN KONPLÔNG

Mã số thuế: 6100599363 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG NGƯ MĂNG ĐEN

Mã số thuế: 6100622816 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Đường quy hoạch số 1, Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ANH BẢO

Mã số thuế: 6100776132 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hải
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY TNHH THÀNH VĨNH

Mã số thuế: 6100819227 - Đại diện pháp luật: Hồ Kim Lâm
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

CÔNG TY TNHH NGỌC PHÚC

Mã số thuế: 6100839618 - Đại diện pháp luật: Lê Phúc Lam
Địa chỉ: Thôn Măng Đen, Xã Đắk Long, Huyện Kon Plông, Kon Tum

Xem thêm
Administratoricon