Doanh nghiệp tại Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG KON RẪY

Mã số thuế: 6101273822 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hoài Thanh
Địa chỉ: Thôn Kon Du, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Tỉnh Kon Tum

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CHẾ BIẾN LÂM SẢN TRỒNG RỪNG 1 - 5

Mã số thuế: 6100138919 - Đại diện pháp luật: La Xuân Thịnh
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

UBND XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6100139341 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Mã số thuế: 6100207030 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6100294530 - Đại diện pháp luật: Võ Xuân Cường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100490775 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tiễn
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100530435 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6100633014 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100633430 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP

Mã số thuế: 6100637964 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN LẬP

Mã số thuế: 6100637957 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

PHÒNG Y TẾ

Mã số thuế: 6100656156 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6100832242 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101123143 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 Kon Bưu, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN KON RẪY

Mã số thuế: 6101162696 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BN PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 6101163058 - Đại diện pháp luật: Bền Chí Thịnh
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

THU VÃNG LAI XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6101196215 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

ĐỊA BÀN THU XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 6101196141 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Lập - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC TRỌNG TÂN LẬP

Mã số thuế: 6101198036 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Nhẹ
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO TÂM KON RẪY

Mã số thuế: 6101199343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Lập, Huyện Kon Rẫy, Kon Tum

Xem thêm
Administratoricon