Doanh nghiệp tại Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN PHÁT NGỌC HỒI

Mã số thuế: 6101276929 - Đại diện pháp luật: Đặng Minh Huy
Địa chỉ: Thôn Iệc, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH ANH NGUYÊN KT

Mã số thuế: 6101276012 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Hồng Linh
Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN ĐĂK NA

Mã số thuế: 6101273766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Ðức
Địa chỉ: Thôn ĐăN Tun, Xã Đắk Ang, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN NẤM THÁI DƯƠNG XANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 6101272811 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Lịch
Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Plei Kần, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Mã số thuế: 6100594647 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SA LOONG

Mã số thuế: 6100906215 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Giang Lốt, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN LẤP

Mã số thuế: 6101166813 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Cao Sơn, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

HỢP TÁC XÃ TỔNG HỢP HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 6101234333 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Đắk Wang, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐA ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 6101269819 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Đăk Vang, Xã Sa Loong, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIANG NAM

Mã số thuế: 6100204600 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Điệp
Địa chỉ: Khu cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU KINH TẾ TỈNH KON TUM

Mã số thuế: 6100205467 - Đại diện pháp luật: Thái Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Iệc, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LÀO

Mã số thuế: 6100225921 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Khanh
Địa chỉ: Thôn Đắk Mế, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ TỈNH KON TUM

Mã số thuế: 6100228249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệp
Địa chỉ: Khu I, Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 6100255482 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mười
Địa chỉ: Khu đô thị Tây Bờ Y, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN COTOHA

Mã số thuế: 6100275369 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Măng Tôn, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẾ VĂN ĐÀN

Mã số thuế: 6100637869 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đăk Mế, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Mã số thuế: 6100641907 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Măng Tôn, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIỆN CHÍ KON TUM

Mã số thuế: 6100797679 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Khu II, Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI DƯƠNG BỜ Y

Mã số thuế: 6100948487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Dương
Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VƯƠNG TRANG BỜ Y

Mã số thuế: 6101017258 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Tà Ka, Xã Pờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Kon Tum

Xem thêm
Administratoricon