Doanh nghiệp tại Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101259881 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6100422052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101165016 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

THU VÃNG LAI XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101195797 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Văn Xuôi, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

ĐỊA BÀN XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101195719 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Văn Xuôi, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101263951 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101265691 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101268597 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Sơn
Địa chỉ: Thôn Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6100229482 - Đại diện pháp luật: A Hành
Địa chỉ: Thôn Đăk Song, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TUMƠRÔNG

Mã số thuế: 6100395056 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6100422045 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đăk Sông, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101040271 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

ĐỊA BÀN XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101195691 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tê Xăng, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

THU VÃNG LAI XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101195807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tê Xăng, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101265726 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dinh
Địa chỉ: Đăk Song, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP, XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101268607 - Đại diện pháp luật: Đặng Tuấn Vũ
Địa chỉ: Thôn Tân Ba, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6100214743 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6100214856 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUYÊN HẢI

Mã số thuế: 6100239314 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND XÃ ĐĂK HÀ

Mã số thuế: 6100244498 - Đại diện pháp luật: A Lý
Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon