Doanh nghiệp tại Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH ĐÔNG LAI DƯỢC

Mã số thuế: 6101289318 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Châu
Địa chỉ: Thôn Hà Lăng, Xã Đắk Na, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI MÔ BÀNH

Mã số thuế: 6101285271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Luân
Địa chỉ: Thôn Mô Bành, Xã Đắk Rơ Ông, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG LÂM NGHIỆP ĐĂK VIÊN

Mã số thuế: 6101284415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Thôn Đăk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP NGỌK LÂY

Mã số thuế: 6101284373 - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Điệp
Địa chỉ: Thôn Đăk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP MĂNG RI

Mã số thuế: 6101284398 - Đại diện pháp luật: Đào Sĩ Phú
Địa chỉ: Thôn Đăk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101284380 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Đăk Viên, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO - DU LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101259881 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6100422052 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101165016 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

THU VÃNG LAI XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101195797 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Văn Xuôi, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

ĐỊA BÀN XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101195719 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Văn Xuôi, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS XÃ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101263951 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG MẦM NON VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101265691 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng Thắm
Địa chỉ: Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN XUÔI

Mã số thuế: 6101268597 - Đại diện pháp luật: Lê Nguyễn Sơn
Địa chỉ: Thôn Ba Khen, Xã Văn Xuôi, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

UBND XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6100229482 - Đại diện pháp luật: A Hành
Địa chỉ: Thôn Đăk Song, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TUMƠRÔNG

Mã số thuế: 6100395056 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6100422045 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đăk Sông, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101040271 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tê Xăng - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

ĐỊA BÀN XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101195691 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tê Xăng, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

THU VÃNG LAI XÃ TÊ XĂNG

Mã số thuế: 6101195807 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tê Xăng, Xã Tê Xăng, Huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon