Doanh nghiệp tại Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẤT VIỆT LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200111332 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HIỀN
Địa chỉ: Khu 12, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN CƯỜNG

Mã số thuế: 6200111036 - Đại diện pháp luật: DƯ THỊ HUYỀN
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN AN

Mã số thuế: 6200111004 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Chuyển
Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ TẤN NGỰ

Mã số thuế: 5600121809 - Đại diện pháp luật: Vũ Tấn Ngự
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mường tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HUYỆN MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 5600128096 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Giang
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV LIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5600152081 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Liên
Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV SỐ 24

Mã số thuế: 5600165852 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỦ CÔNG XÂY DỰNG TRẦN VĂN THUỶ

Mã số thuế: 5600165877 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghi
Địa chỉ: Khu phố 3 - TT Mường tè, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THÁI VẤN

Mã số thuế: 5600166616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vấn
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV QUANG THIỀU

Mã số thuế: 5600148409 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thiều
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV BẢO TOÀN

Mã số thuế: 5600170210 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Bảo
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TRÀNG AN

Mã số thuế: 6200003111 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thường
Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG NHÂM

Mã số thuế: 6200003760 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhâm
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV QUANG HƯNG

Mã số thuế: 6200003792 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG VÂN

Mã số thuế: 6200003986 - Đại diện pháp luật: Chu Hồng Vân
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CHÂU

Mã số thuế: 6200004027 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hùng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HỒNG SƠN

Mã số thuế: 6200004059 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Biển
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200008105 - Đại diện pháp luật: Phương Văn Thủy
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 6200010503 - Đại diện pháp luật: Phạm Bình Đẳng
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH AN QUÝ MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200014699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Xem thêm
Administratoricon