Doanh nghiệp tại Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NHÂN THỌ

Mã số thuế: 6200118835 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Nhân
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NEW LAND

Mã số thuế: 6200118722 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vượng
Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200118433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Cường
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HÒA SANG

Mã số thuế: 6200117694 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hòa
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV AN MẪN

Mã số thuế: 6200116073 - Đại diện pháp luật: LIÊU SĨ DŨNG
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV BÌNH MINH MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200115760 - Đại diện pháp luật: TRẦN KIM TUYẾN
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM MƯỜNG TÈ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200114502 - Đại diện pháp luật: Vũ Thành Công; Lê Vũ Hoàn
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200008705 - Đại diện pháp luật: Phương Văn Thủy
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6200112449 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH HẢI NAM MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200113844 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Chuyển
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ANH HUY

Mã số thuế: 6200113731 - Đại diện pháp luật: Đinh Quốc Phóng
Địa chỉ: Khu phố 12, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM XÍ LÙNG 1A

Mã số thuế: 6200110628 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THÒ MA

Mã số thuế: 6200111043 - Đại diện pháp luật: HOÀNG VĂN HẢI
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH PHÁT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200112512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoàng
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN ĐẤT VIỆT LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200111332 - Đại diện pháp luật: PHẠM VĂN HIỀN
Địa chỉ: Khu 12, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN CƯỜNG

Mã số thuế: 6200111036 - Đại diện pháp luật: DƯ THỊ HUYỀN
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TIẾN AN

Mã số thuế: 6200111004 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Chuyển
Địa chỉ: Khu 8, Thị Trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ TẤN NGỰ

Mã số thuế: 5600121809 - Đại diện pháp luật: Vũ Tấn Ngự
Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mường tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HUYỆN MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 5600128096 - Đại diện pháp luật: Đinh Minh Giang
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV LIÊN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5600152081 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Liên
Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon