Doanh nghiệp tại Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐỨC HUY

Mã số thuế: 6200117888 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đức
Địa chỉ: Bản Tham Pa, Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 PA Ủ

Mã số thuế: 6200095627 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mu Chi, Xã Pa Ủ, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PA Ủ

Mã số thuế: 6200028317 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pa ủ - Huyện Mường Tè - Lai Châu, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS PA Ủ

Mã số thuế: 6200095271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Pa ủ, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 1 PA Ủ

Mã số thuế: 6200095264 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Đông
Địa chỉ: Pa ủ, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 PA Ủ

Mã số thuế: 6200095621 - Đại diện pháp luật: Hà Ánh Hùng
Địa chỉ: Bản Mu Chi, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON PA Ủ

Mã số thuế: 6200101944 - Đại diện pháp luật: Mào Thị Giang
Địa chỉ: Bản Thăm Pa, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC PA Ủ

Mã số thuế: 6200103846 - Đại diện pháp luật: Hà Ánh Hùng
Địa chỉ: Bản Thăm Pa, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon