Doanh nghiệp tại Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÂM LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200118602 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Sín Chải C, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM PUSILUNG PVS

Mã số thuế: 6200117729 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Toàn
Địa chỉ: Bản Pá Hạ, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC PA VỆ SỦ

Mã số thuế: 6200027923 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pa Vệ Sủ - Huyện Mường Tè - Lai Châu, Xã Pa Vệ Sủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PA VỆ SỦ

Mã số thuế: 6200027786 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pa Vệ Sủ - Huyện Mường Tè - Lai Châu, Xã Pa Vệ Sủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ PA VỆ SỬ

Mã số thuế: 6200027962 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pa Vệ Sủ - Huyện Mường Tè - Lai Châu, Xã Pa Vệ Sủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 PA VỆ SỬ

Mã số thuế: 6200095088 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thư
Địa chỉ: Bản Phí Chi A, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU SỐ 2 PA VỆ SỬ

Mã số thuế: 6200095377 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Bản Thò Ma, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP PUSILUNG

Mã số thuế: 6200103980 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Bản Pá Hạ, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM PUSILUNG CENTRE

Mã số thuế: 6200106269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: bản Sín Chải C, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon