Doanh nghiệp tại Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TẢ TỔNG

Mã số thuế: 6200028275 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tả Tổng - Huyện Mường Tè - Lai Châu, Xã Tả Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS TÀ TỔNG

Mã số thuế: 6200091855 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thương
Địa chỉ: Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 1 TÀ TỔNG

Mã số thuế: 6200095200 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàn
Địa chỉ: Trung tâm xã Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÀ TỔNG

Mã số thuế: 6200097462 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Trung Tâm, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM NGÀ

Mã số thuế: 6200102056 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Diên
Địa chỉ: Bản Nậm Ngà, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM NGÀ

Mã số thuế: 6200102088 - Đại diện pháp luật: Đỗ Lan Hương
Địa chỉ: Bản Nậm Ngà, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM NGÀ

Mã số thuế: 6200102144 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: Bản Nậm Ngà, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TÀ TỔNG

Mã số thuế: 6200104039 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thương
Địa chỉ: Bản Tà Tổng, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon