Doanh nghiệp tại Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200075194 - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Thiệu
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯƠNG LONG

Mã số thuế: 6200078212 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Mai
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH ĐÁ TỰ NHIÊN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200091083 - Đại diện pháp luật: Điêu Văn Phước
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 6200014000 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Cường
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 6200097198 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Hảo
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN MACCA NGÔI SAO TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200097455 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Độ
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH KIM CƯƠNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200005870 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Minh
Địa chỉ: Bản Chang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6200064266 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VIỆT LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200093595 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: Bãi Lao Chen, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 6200098307 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quyết
Địa chỉ: Bản Phiêng Bang, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HUY HOÀNG

Mã số thuế: 6200107738 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hoàng
Giám đốc công ty: Điêu Văn Vướng
Địa chỉ: bản Lao Chen, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG HẢI NAM

Mã số thuế: 6200107897 - Đại diện pháp luật: Lù Thị Thắm
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon