Doanh nghiệp tại Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

UBND XÃ SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200030193 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ TRÁI TIM

Mã số thuế: 6200088450 - Đại diện pháp luật: Hảng A Xà
Địa chỉ: Bản sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH DÂN TỘC MIỀN NÚI

Mã số thuế: 6200089969 - Đại diện pháp luật: Hảng A Xà
Địa chỉ: Bản Sân Bay, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200095345 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỳ
Địa chỉ: Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200095803 - Đại diện pháp luật: Lò Thúy Lương
Địa chỉ: Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200096003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hiền
Địa chỉ: Sin Súi Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200096042 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Thăng
Địa chỉ: Bản Chi Sáng, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HỒ CHÂU

Mã số thuế: 6200099050 - Đại diện pháp luật: Lã Như Thanh
Địa chỉ: Bản Sân Bay, xã Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200105882 - Đại diện pháp luật: Mai Anh Thăng
Địa chỉ: Sin Suối Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV VÂN DŨNG

Mã số thuế: 5600169014 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thôn Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ XUÂN THANH

Mã số thuế: 5600170926 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thơ
Địa chỉ: Bản Phiêng Đanh - xã Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

NGUYỄN THANH TUẤN

Mã số thuế: 6200004644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Tây Sơn - Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẾ

Mã số thuế: 5600168532 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thế
Địa chỉ: Bản Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯƠNG MẠNH

Mã số thuế: 6200016086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HÒA QUÝ

Mã số thuế: 6200019552 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Quý
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UBND XÃ MƯỜNG SO

Mã số thuế: 6200028973 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường So - Huyện Phong Thổ - Lai Châu, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6200034159 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LONG

Mã số thuế: 6200044968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thủy
Địa chỉ: Bản Tây nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH ANH THƠ

Mã số thuế: 6200045048 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thơ
Địa chỉ: Thôn Nậm Cung, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ 68

Mã số thuế: 6200045175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thăng
Địa chỉ: Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Xem thêm
Administratoricon