Doanh nghiệp tại Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095257 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

UBND XÃ BẢN LANG

Mã số thuế: 6200029007 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Lang - Huyện Phong Thổ - Lai Châu, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095251 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Liễu
Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 6200095553 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Quyên
Địa chỉ: Bản thèn Thầu, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095666 - Đại diện pháp luật: Lò Thúy Khương
Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 1 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095659 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG THCS BẢN LANG

Mã số thuế: 6200095874 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Anh
Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200096081 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Thèn Thầu, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200106004 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Xã Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ 1 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200106029 - Đại diện pháp luật: Đặng Thế Anh
Địa chỉ: Bản Lang, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6200108192 - Đại diện pháp luật: Phàn Văn Hùng
Địa chỉ: bản Nà Vàng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ AN PHÚ

Mã số thuế: 6200108241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ðức Ba
Địa chỉ: Bản Nà Cúng, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon