Doanh nghiệp tại Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200031020 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Huổi Luông - Huyện Phong Thổ - Lai Châu, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XD&TM SANG NHUNG

Mã số thuế: 6200091453 - Đại diện pháp luật: Đào Xuân Sang
Địa chỉ: Bản Pô Tô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200095634 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Tâm
Địa chỉ: Bản Pô Tô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 3 HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200095747 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Đạt
Địa chỉ: Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200095955 - Đại diện pháp luật: Đặng Công Sáu
Địa chỉ: Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBTTHCS HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200096074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trường
Địa chỉ: PôTô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG MÉ

Mã số thuế: 6200105762 - Đại diện pháp luật: Giàng A Mé
Địa chỉ: Bản Pô Tô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200106011 - Đại diện pháp luật: Đặng Công Sáu
Địa chỉ: Xã Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon