Doanh nghiệp tại Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV AN DUY PHÚC

Mã số thuế: 6200118105 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Toán
Địa chỉ: Thôn Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV QUANG TRANG

Mã số thuế: 6200117743 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hào Quang
Địa chỉ: Thôn Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH LC NHẬT MINH

Mã số thuế: 6200116362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Thôn Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SƠN ANH

Mã số thuế: 6200113876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cảnh
Địa chỉ: Thôn Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THUẬN HIẾU

Mã số thuế: 6200113467 - Đại diện pháp luật: Phạm Vân Khánh
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

Mã số thuế: 6200112826 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV VÂN DŨNG

Mã số thuế: 5600169014 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Dũng
Địa chỉ: Thôn Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ XUÂN THANH

Mã số thuế: 5600170926 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thơ
Địa chỉ: Bản Phiêng Đanh - xã Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

NGUYỄN THANH TUẤN

Mã số thuế: 6200004644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Tây Sơn - Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THẾ

Mã số thuế: 5600168532 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thế
Địa chỉ: Bản Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHƯƠNG MẠNH

Mã số thuế: 6200016086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HÒA QUÝ

Mã số thuế: 6200019552 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Quý
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

UBND XÃ MƯỜNG SO

Mã số thuế: 6200028973 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường So - Huyện Phong Thổ - Lai Châu, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6200034159 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Bản Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TRƯỜNG LONG

Mã số thuế: 6200044968 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thủy
Địa chỉ: Bản Tây nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH ANH THƠ

Mã số thuế: 6200045048 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thơ
Địa chỉ: Thôn Nậm Cung, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ 68

Mã số thuế: 6200045175 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thăng
Địa chỉ: Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI HÀO QUANG

Mã số thuế: 6200062639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hào Quang
Địa chỉ: Bản Tây An, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN KHÁNH

Mã số thuế: 6200065277 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thuận
Địa chỉ: Thôn Tây Sơn, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH HẰNG - MƯỜNG SO

Mã số thuế: 6200068408 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thương
Địa chỉ: Thôn Tây Nguyên, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon