Doanh nghiệp tại Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

UBND XÃ NẬM XE

Mã số thuế: 6200029938 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Xe - Huyện Phong Thổ - Lai Châu, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 6200060737 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Thành
Địa chỉ: Bản Màu, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LIÊN NẬM XE

Mã số thuế: 6200071707 - Đại diện pháp luật: Thùng Thị Liên
Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG AN PHÁT PT

Mã số thuế: 6200089479 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 6200092753 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Xuyến
Địa chỉ: Bản Hổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THUẤN LIÊN

Mã số thuế: 6200092898 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thuấn
Địa chỉ: Bản Mầu, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NẬM XE

Mã số thuế: 6200095384 - Đại diện pháp luật: Trần Văn An
Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM XE

Mã số thuế: 6200095546 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thao
Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN

Mã số thuế: 6200095514 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Thuận
Địa chỉ: Bản Mỏ, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC SỐ 2 NẬM XE

Mã số thuế: 6200095835 - Đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM XE

Mã số thuế: 6200096067 - Đại diện pháp luật: Lù Cao Cường
Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200101609 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Liên
Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NGK

Mã số thuế: 6200103652 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG GIAVICO

Mã số thuế: 6200103677 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Bản Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM XE

Mã số thuế: 6200105949 - Đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Địa chỉ: Xã Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN LAI CHÂU STONE

Mã số thuế: 6200109502 - Đại diện pháp luật: Bùi Bá Nguyên
Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon