Doanh nghiệp tại Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIÊN PHONG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200110956 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Huyền
Địa chỉ: Bản Hồng Quảng, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG DUY

Mã số thuế: 6200110674 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Dũng
Địa chỉ: Bản Pá Hăn, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÌN HỒ - LAI CHÂU

Mã số thuế: 5600128089 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thứ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN MƯỜI

Mã số thuế: 5600147451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Khu 5- Thị trấn Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC THỌ

Mã số thuế: 5600155237 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Kỷ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ-HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 5600157139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sìn hồ - Huyện Sìn Hồ - Lai Châu, Thị trấn Sìn hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẢI VÂN

Mã số thuế: 6200005302 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vân
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 6200006049 - Đại diện pháp luật: Vũ Danh Phương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 6200014466 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG

Mã số thuế: 6200015879 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Khu 3- Thị trấn Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 6200015910 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Khoa
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH QUANG CHIẾN

Mã số thuế: 6200019217 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Kiên
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH ANH QUÂN

Mã số thuế: 6200019714 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Phương
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NHUNG

Mã số thuế: 6200022058 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Uân
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NIÊN

Mã số thuế: 6200023100 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200023894 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200023936 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200023911 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200023950 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200023943 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Sìn hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Xem thêm
Administratoricon