Doanh nghiệp tại Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÁI MINH

Mã số thuế: 6200119148 - Đại diện pháp luật: Dương Thanh Lâm
Địa chỉ: Bản Sảng Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAO ĐỎ TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200117327 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Đoàn
Địa chỉ: Tả Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200091044 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Huyền
Giấy phép số: 230400046
Địa chỉ: bản Hồng Quảng 2, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU GACP VIỆT NAM

Mã số thuế: 6200099999 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Bản Mao Sao Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SÀ DỀ PHÌN

Mã số thuế: 6200082642 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sà Dề Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÀ DỀ PHÌN

Mã số thuế: 6200082709 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xà Dề Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ BÌNH MINH LÙNG THÀNG

Mã số thuế: 6200082762 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Ỉnh
Giấy phép số: 230400034
Địa chỉ: Bản Can Hồ, Xã Lùng Thàng, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ NẬM NA

Mã số thuế: 6200083389 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ma Sao Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ SÂM - TAM THẤT SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200092471 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Văn
Giấy phép số: 230407000047
Địa chỉ: Bản Mao Sao Phìn, Xã Xà Dề Phìn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ MINH QUANG

Mã số thuế: 6200103532 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Mạnh
Giấy phép số: 230407000052
Địa chỉ: Bản Hồng Quảng II, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN LẠC

Mã số thuế: 6200110346 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Xuân
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV OANH TRIỀU

Mã số thuế: 6200110635 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiếu
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG DUYÊN HÀ

Mã số thuế: 6200111082 - Đại diện pháp luật: PHAN VĂN NIÊM
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV VƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 6200112632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Dũng
Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TIÊN PHONG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200110956 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Huyền
Địa chỉ: Bản Hồng Quảng, Xã Pa Khóa, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV DŨNG DUY

Mã số thuế: 6200110674 - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Dũng
Địa chỉ: Bản Pá Hăn, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SÌN HỒ - LAI CHÂU

Mã số thuế: 5600128089 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thứ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XUÂN MƯỜI

Mã số thuế: 5600147451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mười
Địa chỉ: Khu 5- Thị trấn Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC THỌ

Mã số thuế: 5600155237 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Kỷ
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN RỪNG PHÒNG HỘ SÔNG ĐÀ-HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 5600157139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Sìn hồ - Huyện Sìn Hồ - Lai Châu, Thị trấn Sìn hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon