Doanh nghiệp tại Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ NẬM MẠ

Mã số thuế: 6200024111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chinh
Địa chỉ: xã Nậm Tăm, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM TĂM

Mã số thuế: 6200027592 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Tăm - Huyện Sìn Hồ - Lai Châu, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS NẬM TĂM

Mã số thuế: 6200076335 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phiêng Lót - NậmTăm, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM TĂM

Mã số thuế: 6200076889 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chung
Địa chỉ: Bản Phiêng Lót, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NẬM TĂM

Mã số thuế: 6200077829 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Nậm Tăm, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM HĂN

Mã số thuế: 6200083396 - Đại diện pháp luật: Phí Hải Quân
Địa chỉ: Nậm Hăn, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG THPT NẬM TĂM

Mã số thuế: 6200083501 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nậm Tăm, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ CAM MẮC CA NẬM LÒ-LC

Mã số thuế: 6200083607 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Út
Địa chỉ: Xã Nậm Tăm, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM & XD BÌNH AN

Mã số thuế: 6200087697 - Đại diện pháp luật: Trần Công Khanh
Địa chỉ: Bản Phiêng Chá, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH TUẤN

Mã số thuế: 6200090185 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Phiêng Chá, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NẬM TĂM

Mã số thuế: 6200092168 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân Anh
Địa chỉ: Bản Phiêng Lót, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV GIA ĐĂNG

Mã số thuế: 6200093683 - Đại diện pháp luật: Bùi Hương Thảo
Địa chỉ: Bản Phiêng Chá, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG

Mã số thuế: 6200094091 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Chung
Địa chỉ: Bản Phiêng Chá, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH DŨNG HẰNG

Mã số thuế: 6200099131 - Đại diện pháp luật: Lê Trung Dũng
Địa chỉ: Bản Pậu, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon