Doanh nghiệp tại Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PA TẦN

Mã số thuế: 6200027497 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẾ BẮC

Mã số thuế: 6200065559 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Bắc
Địa chỉ: Bản Cầu Phà, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG VĨ - SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200066270 - Đại diện pháp luật: Triệu Quang Vĩ
Địa chỉ: , Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN APIC NẬM BAN

Mã số thuế: 6200071778 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Trung
Địa chỉ: Đội 2, Trung Tâm Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON PA TẦN

Mã số thuế: 6200075606 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PA TẦN

Mã số thuế: 6200076543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 PA TẦN

Mã số thuế: 6200076920 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV MINH HUY PT

Mã số thuế: 6200082949 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thủy
Địa chỉ: Bản Cầu Phà, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 PA TẦN

Mã số thuế: 6200087457 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm
Địa chỉ: Xã Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 6200088605 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuấn
Địa chỉ: Bản Ba, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 6200090379 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Phương
Địa chỉ: Pa Tần 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG VIỆT LC

Mã số thuế: 6200096405 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Phương
Địa chỉ: Pa Tần 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV LUYỆN HIÊN

Mã số thuế: 6200100563 - Đại diện pháp luật: Luyện Thị Hiên
Địa chỉ: Cầu Pà, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6200100588 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tân
Địa chỉ: Bản Pa Tần 3, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN MINH

Mã số thuế: 6200102264 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Thêm
Địa chỉ: Bản Pa Tần 2, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon