Doanh nghiệp tại Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200112135 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Trung
Địa chỉ: Khu Cổng Trời, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI APT LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200110681 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Đài
Địa chỉ: Bản Mường Cấu, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 6200110353 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Loan
Địa chỉ: Bản Mường Cấu, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH ĐẤT HIẾM MINH NGÂN

Mã số thuế: 6200110057 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Bản Hua Bó, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200110032 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Hòa
Địa chỉ: Bản Hô Ta, Thị Trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

UBND XÃ KHUN HÁ

Mã số thuế: 6200029543 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Khun Há, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHUN HÁ

Mã số thuế: 6200082723 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Trường
Địa chỉ: Xã khun Há, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PT DT BT THCS KHUN HÁ

Mã số thuế: 6200082875 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã khun Há, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON KHUN HÁ

Mã số thuế: 6200089461 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thao
Địa chỉ: xã Khun Há, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ KHUN HÁ

Mã số thuế: 6200105917 - Đại diện pháp luật: Lê Phương Đông
Địa chỉ: Bản Thèn Thầu, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NÀ TĂM

Mã số thuế: 6200023781 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HƯƠNG GIANG

Mã số thuế: 6200033444 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lan
Địa chỉ: Bản Nà ít, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS NÀ TĂM

Mã số thuế: 6200080966 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị The
Địa chỉ: Xã Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC NÀ TĂM

Mã số thuế: 6200082699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luyên
Địa chỉ: Bản Cóoc Nộc, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON NÀ TĂM

Mã số thuế: 6200085474 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Phượng
Địa chỉ: Xã Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HOẠT RÂU

Mã số thuế: 6200088299 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoạt
Địa chỉ: Bản Phiêng Giằng, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NÀ TĂM

Mã số thuế: 6200102401 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Xôm
Địa chỉ: Bản Nà Tăm, xã Nà Tăm, Xã Nà Tăm, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6200011345 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Khơ
Địa chỉ: Bản Hưng Phong, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV VIỆT HẰNG

Mã số thuế: 6200019785 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Bản Hưng Phong, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẢN BO

Mã số thuế: 6200023774 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bản Bo, Xã Bản Bo, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Xem thêm
Administratoricon