Doanh nghiệp tại Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BEEFOODS

Mã số thuế: 6200109943 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Hòa
Địa chỉ: Bản Thống Nhất, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THIÊN NAM

Mã số thuế: 6200005817 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thoan
Địa chỉ: Bản Nà ít, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200023407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Lư - Huyện Tam Đường - Lai Châu, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRUNG TÂM CHỮA BỆNHGIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200023615 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Noong Luồng, xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200023855 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200044421 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Tú
Địa chỉ: , Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CP HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 6200053144 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huyền
Địa chỉ: Bản Noong Luống, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HIẾU

Mã số thuế: 6200061032 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Trung
Địa chỉ: Bản Thống nhất, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI & XÂY DỰNG HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 6200067281 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Nghĩa
Địa chỉ: , Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200079569 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Chín
Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200082988 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Khánh
Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200083163 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiệp
Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG THCS PAPE

Mã số thuế: 6200083471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản PaPe, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LONG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200084939 - Đại diện pháp luật: Cao Tuấn Anh
Địa chỉ: Bản Thống Nhất, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200085273 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Khoai
Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦN NON BÌNH LƯ

Mã số thuế: 6200085315 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hòa
Địa chỉ: Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP- GDTX HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200091848 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hội
Địa chỉ: Bản Thống Nhất- Xã Bình Lư, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH LƯỢNG

Mã số thuế: 6200104060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lượng
Địa chỉ: Bản Toòng Pẳn, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN

Mã số thuế: 6200104550 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhẫn
Địa chỉ: Bản Thống Nhất, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP XANH TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200105868 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Quỳnh
Địa chỉ: Bản Hưng Bình, Xã Bình Lư, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon