Doanh nghiệp tại Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HIẾU ĐẠT - LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200119067 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lương
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH CẦU KÍNH RỒNG MÂY

Mã số thuế: 6200119035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huân
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CONFITECH TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200112135 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Trung
Địa chỉ: Khu Cổng Trời, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Mã số thuế: 5400232452 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN CHU VA

Mã số thuế: 6200005616 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cảnh
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN PUSAMCAP LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200011786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Long
Địa chỉ: Khu Cổng trời, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH

Mã số thuế: 6200023799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH PHANXIPANG

Mã số thuế: 6200073398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Tuyến
Địa chỉ: Bản Chu Va, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SƠN BÌNH

Mã số thuế: 6200082434 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Duyên
Địa chỉ: Xã Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC SƠN BÌNH

Mã số thuế: 6200082515 - Đại diện pháp luật: Vương Ngọc Thương
Địa chỉ: Bản 46, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HTX SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NGŨ CHỈ SƠN

Mã số thuế: 6200083036 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cảnh
Địa chỉ: Sã Sơn Bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ SƠN BÌNH

Mã số thuế: 6200084696 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bình Diên
Địa chỉ: Bả 46 xã Sơn bình, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HUA BÓ

Mã số thuế: 6200087961 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Qúy Bắc
Địa chỉ: Bản Hua Bó, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHÀN SÔNG ĐÀ 7.02

Mã số thuế: 6200091090 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SINH THÁI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200092866 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Sinh
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CP CÁ NƯỚC LẠNH HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 6200093764 - Đại diện pháp luật: Đào Cư Dũng
Địa chỉ: Bản Chu Va 12, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 6200102507 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Quý
Địa chỉ: Bản Hua Bó, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NẬM MỞ

Mã số thuế: 6200103204 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Bản Chu Va 8, Xã Sơn Bình, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon