Doanh nghiệp tại Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP TD

Mã số thuế: 6200117253 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hưng
Địa chỉ: Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200117091 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Long
Địa chỉ: Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG THCS THÈN SIN

Mã số thuế: 6200082057 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THANH TUYỀN

Mã số thuế: 6200010493 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuyền
Địa chỉ: Bản Đông Phong, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NHẬN OANH

Mã số thuế: 6200021752 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhận
Địa chỉ: Bản Đông Phong, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THÈN SIN

Mã số thuế: 6200023823 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG KÝ HOA

Mã số thuế: 6200047239 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ký
Địa chỉ: , Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SƠ THÈN SIN

Mã số thuế: 6200082392 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trưởng
Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON THÈN SIN

Mã số thuế: 6200082787 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Quế
Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200083283 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Bản Na Đông, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC THÈN SIN

Mã số thuế: 6200097494 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Suất
Địa chỉ: Xã Thèn Sin, Xã Thèn Sin, Huyện Tam Đường, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon