Doanh nghiệp tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH HỒNG TRÀ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200111075 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ HỒNG
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200109855 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Bản Bó Lun, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200000505 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sang
Địa chỉ: Tổ dân phố Cơ quan, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 6200006666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hữu
Địa chỉ: Khu II - Thị Trấn Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 6200016632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khá
Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH VINH

Mã số thuế: 6200017040 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẠNH THUÝ

Mã số thuế: 6200019009 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Hạnh
Địa chỉ: Khu bệnh viện, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XD&TM TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 6200019295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HẰNG TÂM

Mã số thuế: 6200020678 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thiều
Địa chỉ: Khu bệnh viện, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022562 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022555 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022548 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 6200022587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

BAN QLDA XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG Y TẾ HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022611 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022604 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022717 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022682 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022749 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Xem thêm
Administratoricon