Doanh nghiệp tại Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ GIA HUY

Mã số thuế: 6200113890 - Đại diện pháp luật: Chu Công Đoàn
Địa chỉ: Tổ dân phố 17, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÍN

Mã số thuế: 6200112551 - Đại diện pháp luật: Hồ Hữu Thức
Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ THƯƠNG MẠI LỘC THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6200113428 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU THẢO VY

Mã số thuế: 6200112343 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Kinh
Địa chỉ: Bản Phiêng Tâm, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LÂM LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200112953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hoàng
Địa chỉ: Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH HỒNG TRÀ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200111075 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ HỒNG
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200109855 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Bản Bó Lun, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200000505 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sang
Địa chỉ: Tổ dân phố Cơ quan, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 6200006666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hữu
Địa chỉ: Khu II - Thị Trấn Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 6200016632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khá
Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH VINH

Mã số thuế: 6200017040 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẠNH THUÝ

Mã số thuế: 6200019009 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Hạnh
Địa chỉ: Khu bệnh viện, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XD&TM TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 6200019295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HẰNG TÂM

Mã số thuế: 6200020678 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thiều
Địa chỉ: Khu bệnh viện, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022562 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022555 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022548 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022594 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 6200022587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

BAN QLDA XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon