Doanh nghiệp tại Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÀI LỘC PHÁT

Mã số thuế: 6200119123 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Đẩu
Địa chỉ: Tổ dân phố 26, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN TÂY BẮC

Mã số thuế: 6200119116 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, tổ dân phố 15, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG BẠC HỒNG KIỀU 1

Mã số thuế: 6200119109 - Đại diện pháp luật: Trần Thùy Dương
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH K&P HOÀNG LIÊN WESTERN

Mã số thuế: 6200118666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 6200118472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Khu 26, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200117493 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Phượng
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 6200116789 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Bình; Phạm Ngọc Vượng
Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ GIA HUY

Mã số thuế: 6200113890 - Đại diện pháp luật: Chu Công Đoàn
Địa chỉ: Tổ dân phố 17, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XD VÀ THƯƠNG MẠI LỘC THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6200113428 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thành
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI LÂM LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200112953 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hoàng
Địa chỉ: Tổ dân phố 32, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH HỒNG TRÀ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200111075 - Đại diện pháp luật: TRẦN THỊ HỒNG
Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200000505 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Sang
Địa chỉ: Tổ dân phố Cơ quan, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 6200006666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hữu
Địa chỉ: Khu II - Thị Trấn Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HẠNH

Mã số thuế: 6200016632 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Khá
Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ THÀNH VINH

Mã số thuế: 6200017040 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HẠNH THUÝ

Mã số thuế: 6200019009 - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Hạnh
Địa chỉ: Khu bệnh viện, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XD&TM TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 6200019295 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Khu 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

HỢP TÁC XÃ HẰNG TÂM

Mã số thuế: 6200020678 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thiều
Địa chỉ: Khu bệnh viện, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022562 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200022555 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon