Doanh nghiệp tại Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG SONG ANH

Mã số thuế: 6200113805 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Tiến
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV MẠNH KIÊN

Mã số thuế: 6200112015 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Kiên
Địa chỉ: 136 Điện Biên Phủ, khu 10, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIA CẦM AN PHÚ

Mã số thuế: 6200112128 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN XUÂN LỘC
Địa chỉ: Bản Xuân Phương, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀI NAM

Mã số thuế: 6200112745 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoài
Địa chỉ: Thôn Xuân Phương, Xã Mường Than, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠT ĐƯỢC

Mã số thuế: 6200110025 - Đại diện pháp luật: Ðoàn Minh Ðược
Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV BẮC HỒNG

Mã số thuế: 5300113130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hải
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5300199402 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Tới
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 5300199434 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Dung
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẠT PHÁT

Mã số thuế: 5300206057 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thành
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HUYỆN THAN UYÊN - TỈNH LAI CHÂU

Mã số thuế: 5300212526 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG QUANG MINH

Mã số thuế: 6200000544 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THUỶ LỢI MIỀN NÚI

Mã số thuế: 6200000576 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Nguyện
Địa chỉ: Khu 3, thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TÂN LONG

Mã số thuế: 6200000921 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Quang
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUYỀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 6200001604 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Tuyến
Địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 6200002301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hồng
Địa chỉ: Khu 7B, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH HOA LONG

Mã số thuế: 6200003104 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tài Thuỷ
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH HỒNG HẢI

Mã số thuế: 6200003129 - Đại diện pháp luật: Đõ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ

Mã số thuế: 6200003746 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THU

Mã số thuế: 6200003778 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Thanh
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CƠ CHẾ MỘT CỬA HUYỆN THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200004387 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Dũng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon