Doanh nghiệp tại Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200076222 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mùi 2, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỞ

Mã số thuế: 6200008712 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Quang
Địa chỉ: Bản Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NẬM MỞ

Mã số thuế: 6200055656 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khoen On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

UBND XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200064812 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tiến
Địa chỉ: , Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200069521 - Đại diện pháp luật: Lìm Thị Lê
Địa chỉ: Bản On - xã Khoen On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200069754 - Đại diện pháp luật: Hà Trung Thành
Địa chỉ: xã Khoen On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200069835 - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Trung
Địa chỉ: xã Khoen On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS SỐ 2 KHOEN ON

Mã số thuế: 6200070157 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Đạo
Địa chỉ: xã Khoen On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200070206 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Khoen On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200075980 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Thức
Địa chỉ: Khoen On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XÃ KHOEN ON

Mã số thuế: 6200016222 - Đại diện pháp luật: Lìm Thị Lê
Địa chỉ: Bản Mùi 2, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG MÍT

Mã số thuế: 6200076448 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: Bản Khoang, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200078004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hào Quang
Địa chỉ: Bản Sàng - xã Khoen On - Than Uyên - Lai Châu, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI ĐÌNH KHOA

Mã số thuế: 6200091372 - Đại diện pháp luật: Hà Văn La
Địa chỉ: Bản On, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT LINH

Mã số thuế: 6200100394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Ảnh
Địa chỉ: Bản Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon