Doanh nghiệp tại Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THANH XUÂN

Mã số thuế: 6200021167 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên
Giấy phép số: 23E000028
Địa chỉ: Xóm mới, xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 6200045961 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tho
Địa chỉ: Đội Gạch, xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 6200007765 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Phê
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

UBND XÃ NÀ CANG

Mã số thuế: 5300144587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH BẰNG GIANG

Mã số thuế: 6200000551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Trường
Địa chỉ: Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MTV TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 6200007165 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Phê
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH TRẦN ANH

Mã số thuế: 6200018982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: BảN Nà KHIếT, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY CỔ PHẦN HUY NGỌC

Mã số thuế: 6200032810 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Pho
Địa chỉ: Xóm Mới, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIÁP

Mã số thuế: 6200045023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm
Địa chỉ: Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẢO TÙNG

Mã số thuế: 6200049860 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nghĩa
Địa chỉ: , Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

UBND XÃ MƯỜNG CANG

Mã số thuế: 6200064788 - Đại diện pháp luật: Lìm Văn Tiến
Địa chỉ: , Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG CANG

Mã số thuế: 6200069063 - Đại diện pháp luật: Khuất Thị Hoa
Địa chỉ: xã Mường Cang, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ MƯỜNG CANG

Mã số thuế: 6200069070 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mừng
Địa chỉ: xã Mường Cang, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI NAM HẢI

Mã số thuế: 6200069578 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hiển
Địa chỉ: Đội 19, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

BAN QL RỪNG PHÒNG HỘ HUYỆN THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200070100 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thịnh
Địa chỉ: xã Mường Cang, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRƯỜNG THCS XÃ MƯỜNG CANG

Mã số thuế: 6200070492 - Đại diện pháp luật: Tạ Xuân Nguyên
Địa chỉ: xã Mường Cang, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN THAN UYÊN

Mã số thuế: 6200075701 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Trường
Địa chỉ: Xóm mới - Mường Cang, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SỸ DƯƠNG

Mã số thuế: 6200077353 - Đại diện pháp luật: Văn Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Giao Thông, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÙNG KỲ

Mã số thuế: 6200078766 - Đại diện pháp luật: Khuất Văn Quyết
Địa chỉ: Đội 16, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI NGÀN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200081751 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Huyền
Địa chỉ: Bản Nà Khiết, Xã Mường Cang, Huyện Than Uyên, Lai Châu

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon